Χορηγικές δυνατότητες για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Δερματολογίας της ΔΑΕΚ