Στελέχωση walk-in κέντρων εμβολιασμού έναντι νόσου Covid-19 για παιδιά 5-11 ετών

Στελέχωση walk-in κέντρων εμβολιασμού έναντι νόσου Covid-19 για παιδιά 5-11 ετών από μέλη της ΠΕΚ (1)