Χορηγικές δυνατότητες για συμμετοχή στο Συνέδριο του ΙΣΑ “Γαληνός”