Χριστίνα Μελεξοπούλου

Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α’, Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό»

 

Επιμελήτρια Νεφρολογίας στην Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» από το 2013. Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής: «Η επίδραση της μεταμόσχευσης νεφρού από ζώντες και αποβιώσαντες δότες σε καθιερωμένους και νεότερους βιοδείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου». Με εξειδίκευση και εμπειρία στη Μεταμόσχευση Νεφρού και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Μονάδα Πλασμαφαιρέσεων. Υπεύθυνη της Μονάδας Περιτοναϊκής Κάθαρσης του ΓΝΑ «Λαϊκό». Συμμετοχή σε ιατρεία μεταμοσχεύσεων, προ-μεταμοσχευτικά και ιατρεία Πολυκυστικής νόσου. Με ερευνητική εμπειρία σε χειρουργεία μικρών και μεγάλων ζώων στο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας” της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Συμμετοχή με ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις, με ομιλίες και δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Έχω λάβει επαίνους και βραβεία για ανακοινώσεις προφορικές και αναρτημένες σε Ελληνικά Συνέδρια. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ για τις Αιμοκαθάρσεις από το 2020. Υποτροφία από την Ελληνική Εταιρεία Δεικτών και Στοχευμένης Θεραπείας και Επίτιμο Μέλος της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων. Μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών, σεμιναρίων, συμποσίων σε ελληνικά συνέδρια και συμπόσια. Αξιολογήτρια σε 4 διεθνή ιατρικά περιοδικά. Συμμετοχή σε 7 πολυκεντρικές μελέτες, ενώ είμαι μέλος σε 6 Επιστημονικές Εταιρείες. Ως εκπαιδεύτρια συμμετέχω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σε μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και σε κατ΄ επιλογήν μαθήματα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με το αντικείμενο της Νεφρολογίας.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 27
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΟΣΤΕΡ: 70