Γραμματεία Συνεδρίου

Cubix-Logo-no-Background

Cubix Minds Events

Τ.Θ. 54227, 3722 Λεμεσός, Κύπρος, Τηλ: (+357) 7000 4464

ww.cubix.com.cy

[email protected]