Βασίλης Φιλιόπουλος

Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ, Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

 

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1970. Φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 1989 έως το 1995. Τον Νοέμβριο του 1995 έλαβα το πτυχίο μου με βαθμό 7.81/10 «Λίαν Καλώς». Από τον Φεβρ. του 1999 έως τον Φεβρ. του 2001 διορίστηκα και υπηρέτησα ως εσωτερικός βοηθός στην Α΄ Παθολογική Κλινική του 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ. Από τον Μάιο του 2001 έως τον Μάιο του 2005 υπηρέτησα ως εσωτερικός βοηθός στη Νεφρολογική Κλινική, «Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών για την απόκτηση της ειδικότητας της Νεφρολογίας. Τον Ιούλιο 2005 απέκτησα κατόπιν εξετάσεων τον τίτλο της ειδικότητας της Νεφρολογίας. Από τον Ιούλιο του 2005 μέχρι την ένταξή μου στο Ε.Σ.Υ τον Μάιο του 2007 εργάσθηκα σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των Αθηνών (Κλινική «Τίμιος Σταυρός», Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Νεφροιατρική» και «Λαϊκή Μέριμνα») ως Νεφρολόγος και Διευθυντής-Επιστημονικός Υπεύθυνος. Τον Μάιο του 2007 διορίστηκα κατόπιν κρίσεως ως Επιμελητής Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμιγκ» Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2010 μετεκπαιδεύτηκα με υποτροφία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας στο Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Δυτικού Λονδίνου (West London Renal and Transplant Centre) με έδρα το Νοσοκομείο Hammersmith (επιβλέπων καθηγητής David Taube) στους τομείς της Κλινικής Νεφρολογίας και της Μεταμόσχευσης Νεφρού. Από τον Ιανουάριο του 2014 και ως σήμερα υπηρετώ ως Επιμελητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκό» στη Νεφρολογική Κλινική και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού. Στις 13.02.14 εξελίχθηκα στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ Νεφρολογίας ΕΣΥ. Από τις 22.12.2017 έχει γίνει ορισμός τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Ο ρόλος της αυτοανοσίας στις απορρίψεις νεφρικών μοσχευμάτων». Η διδακτορική διατριβή βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. 09.11.2021 Εξέλιξη στο βαθμό Διευθυντή Νεφρολογίας ΕΣΥ. Έχω σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.