Δήλωση ενδιαφέροντος για διενέργεια Rapid Test προσωπικού Παιδιάτρων

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία πιο κάτω, για εβδομαδιαία διενέργεια Rapid Test του προσωπικού σας κατά του COVID-19.

Οδηγίες:

-Συμπληρώστε τα στοιχεία Παιδιάτρου στο Πρώτο Μέρος, και τα στοιχεία του Προσωπικού σας στο Δεύτερο Μέρος.
-Για κάθε μέλος του προσωπικού σας παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε ξεχωριστή φόρμα.
-Η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων έχει παρέλθει την Πέμπτη 25/02 στις 12μμ.