Ελπίδα Μηνά

Ρευματολόγος – Μετεκ. Παίδορευματολογία

Ολοκλήρωση ειδικότητας Ρευματολογίας – μετεκπαίδευση στη Παιδορευματολογία στο Lund – Σουηδίας.