Εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν κλείσει. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στη Γραμματεία του Συνεδρίου.