Εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν κλείσει! Μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέα εγγραφή, επί τόπου, στη Γραμματεία του Συνεδρίου, στις 11/03 από τις 14:30!