Χορηγικές δυνατότητες για συμμετοχή στο Συνέδριο Thalassaemia 2021CY