Χορηγικές δυνατότητες για συμμετοχή στο 22ο Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο