Εγγραφή για συμμετοχή στο Συνέδριο της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων