Διοργάνωση

Engl EEPYP logo white circle AK 110821

Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» 

Διεύθυνση

Κυριάκου Μάτση 39,
1082 Άγιοι Ομολογητές,
Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο / Fax / Email

Τηλ. +357 22809410 / 97794554

Fax: +357 22809455

Email: cyprus-env-child-health@hotmail.com
              & info@paidi.com.cy

Γραμματεία Διημερίδας

Cubix-Logo-no-Background

Cubix Minds Events

Τ.Θ. 54227, 3722 Λεμεσός, Κύπρος, Τηλ: (+357) 7000 4464

ww.cubix.com.cy

hello@cubix.com.cy