Οι δηλώσεις συμμετοχής για το δείπνο στο 21ο Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο έχουν ολοκληρωθεί.