19η Ετήσια Εκπαιδευτική Διημερίδα Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού (ΕΕΠΥΠ)

Τετάρτη & Πέμπτη, 11-12 Οκτωβρίου 2023
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Λευκωσία

Αγαπητές/οι συνεργάτες, συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, φίλες/οι,

Εκ μέρους της «Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» (ΕΕΠΥΠ), της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου (ΠΕΚ) και της Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζουμε στην 19η ετήσια εκπαιδευτική διημερίδα, στις 11-12 Οκτωβρίου 2023.

Στην ανατολή του 21ου αιώνα, η ανάπτυξη έφερε πλειάδα ανθρωπογενών ουσιών και νέες τεχνολογίες που η καλπάζουσα ανάπτυξη ξεπερνά τις δυνατότητες έγκαιρης αξιολόγησης των κινδύνων και αποτελεσματικού ελέγχου των επιπτώσεων στον αναπτυσσόμενο οργανισμό του παιδιού. Σε έναν κόσμο, λοιπόν, που συνεχώς αλλάζει, βασικός και διαχρονικός στόχος της Επιτροπής είναι η προφύλαξη των παιδιών από αναδυόμενους χημικούς και τεχνολογικούς κινδύνους και ιδιαίτερα από αυτούς που, ενώ έχουν σε μεγάλο βαθμό τεκμηριωθεί, υπάρχουν ακόμη γκρίζες ζώνες ή κενά στη νομοθεσία. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν: χημικές ουσίες, το παθητικό κάπνισμα και άτμισμα, η μη ιονίζουσα ακτινοβολία της ασύρματης τεχνολογίας και η κατάχρησή της, καθώς και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι της Κλιματικής Κρίσης.

Ως ΕΕΠΥΠ και ΠΕΚ σε στενή συνεργασία και με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο είμαστε υπέρ της λήψης ουσιαστικών προστατευτικών και προληπτικών μέτρων διαφύλαξης της υγείας του ευαίσθητου παιδικού πληθυσμού, από κάθε πιθανό κίνδυνο που προβάλλει μέσα από σοβαρές επιστημονικές, ενδείξεις ή/και αποδείξεις. Και σε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός αντίλογος από κανέναν εκτός αν μας αποδείξουν, πέραν πάσης επιστημονικής αμφιβολίας, την έλλειψη επικινδυνότητας. Δίδυμο θεμέλιο της δράσης μας όπως αυτή πηγάζει από  την αποστολή μας, είναι  η προάσπιση της υγείας των παιδιών στη βάση της Αρχής της Προφύλαξης E.E., Com 2000 και της Επιστημονικής τεκμηρίωσης. Όπου η νομοθεσία δεν δημιουργεί μια αποτελεσματική ομπρέλα προστασίας των παιδιών, πρέπει να εφαρμόζονται η Αρχή της Προφύλαξης[COM(2000)] και της ελάχιστης επιτεύξιμης έκθεσης (ALARA principle).

Ουσιαστικός πυλώνας αποτελεσματικής ΠρόληψηΣ και ΠροφύλαξηΣ είναι η εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτικών και γονιών. Η Διημερίδα μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στοχεύοντας στην ανάδειξη των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων αλλά και των μέσων αποτελεσματικής προστασίας των παιδιών. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους εξαίρετους ομιλητές διεθνούς κύρους από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Υγείας για την στήριξή της, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής για την φιλοξενία καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή και την Εταιρεία Cubix Minds Events για την άψογη οργάνωση της Διημερίδας.

 

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                            

Δρ  Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου                                Καθ. Ανδρέας Χατζησάββας                            Δρ Μιχάλης Αναστασιάδης

Πρόεδρος ΕΕΠΥΠ                                                  Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής                Πρόεδρος ΠΕΚ