Νικόλαος Βάλβης

Εκπαίδευση
07/2004: Αποφοίτηση ιατρικής σχολής στο UNIVERSITA DI MESSINA – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΣΣΙΝΑΣ, ΙΤΑΛΙΑ με βαθμό πτυχίου 110 e lode/110 (Άριστα). Η πτυχιακή αφορούσε τον επιπολασμό του ΣΔ2 και των επιπλοκών του στον πληθυσμό της Μεσσίνας, Ιταλία.
3/12/2014: Απονομή τίτλου ιατρικής ειδικότητας: Ενδοκρινολογίας.
Ιστορικό απασχόλησης
07/2005 – 09/2005: Επιστημονικός συνεργάτης στην Ενδοκρινολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Αττικής.
10/2005 – 12/2006: Υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό), Γενικό νοσοκομείο, Ερμούπολη Σύρος.
01/2006 – 05/2007: Υπηρεσία υπαίθρου (Αγροτικό) , Πολυδύναμο Περιφερειακό ιατρείο , Φολέγανδρος.
7/2007 – 09/2007: Ιατρός υπηρεσίας, Σταθμός Ά βοηθειών, Σαντορίνη.
10/2007 – 05/2008: Επιστημονικός συνεργάτης στην παιδο- ενδοκρινολογική κλινική Π & Α Κυριακού, Αθήνα.
07/2008 – 03/2010: Ειδικευόμενος Ιατρός, Παθολογική κλινική, Γενικό νοσοκομείο Καρδίτσας.
05/2010-08/2010: Ιατρός υπηρεσίας, Euromedica ιδιωτική νευροψυχιατρική κλινική Κασταλία Καρδίτσας.
08/2010 – 09/2014: Ειδικευόμενος Ιατρός, Ενδοκρινολογική κλινική- Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Λάρισα.
2015 – Σήμερα: Ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Λάρισα