Νεοκλής Γεωργόπουλος

Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Ο Νεοκλής Γεωργόπουλος είναι Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εξειδικευτεί στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής στο Harvard Medical School και δραστηριοποιείται κλινικά, διδακτικά και ερευνητικά στις διαταραχές του άξονα της Αναπαραγωγής και της Σεξουαλικότητας και στα δύο φύλα. Έχει περισσότερες των 100 δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με h-idex 23.
Συγκεκριμένα ασχολείται με • Διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες (υπογοναδοτροφικός και υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισμός, διαταραχές σπερματογένεσης, διαταραχές εμμήνου ρύσης, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, εμμηνόπαυση), με ειδική εστίαση στη πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας-σπερματογένεσης με κατά ώσεις χορήγηση GnRH στην ανεπάρκεια GnRH (Ιδιοπαθή Υπογοναδοτροφικό Υπογοναδισμό και σύνδρομο Κallmann).
• Διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών ανάπτυξης και ενήβωσης.
• Διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών εμμηνορρυσίας.
• Διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS).
• Διάγνωση και θεραπεία των ενδοκρινικών διαταραχών της κύησης.
• Θεραπεία ατόμων με ασυμφωνία φύλου.