Κωνσταντίνος Μακρής

Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Επιστημών Υγείας, Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για τη Δημόσια Υγεία