Λάλας Αιμίλιος  

Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
Ο Αιμίλιος Λάλλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., στην Α Δερματολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, όπου είναι υπεύθυνος του Δερματο-Ογκολογικού τμήματος. Έχει εξειδικευθεί και ασχολείται κυρίως με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του δέρματος και τη διαχείριση και παρακολούθηση δερματο-ογκολογικών ασθενών.
Από τον Ιούνιο του 2021, είναι Πρόεδρος της International Dermoscopy Society..
Είναι συγγραφέας 348 πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική βάση Pubmed Central. Μέχρι σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 9000 αναφορές άλλων ερευνητών στο ερευνητικό του έργο. Έχει εισαγάγει και τεκμηριώσει καινοτόμες διαγνωστικές μεθόδους στη δερματοσκόπηση για την αναγνώριση του μελανώματος, του βασικοκυτταρικού και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και φλεγμονωδών δερματοπαθειών.
Έχει καταταγεί στο 2% των επιστημόνων με το επιδραστικότερο έργο και στο 1% των κορυφαίων αξιολογητών ερευνητικών/επιστημονικών εργασιών (peer reviewer) παγκοσμίως.
Έχει συγγράψει 9 συγγράμματα διεθνών εκδοτικών οίκων.
Συμμετέχει ως κύριος ερευνητής σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο της διάγνωσης του μελανώματος και των άλλων όγκων του δέρματος. Επίσης συμμετέχει σε κλινικές δοκιμές φαρμάκων για την αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος, του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και των ακτινικών υπερκερατώσεων.
Έχει επιβλέψει τη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση πολλών νέων συναδέλφων του από διάφορες χώρες στη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.
Είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή συνέδρια παγκοσμίως.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Association of Dermato-Oncology.