Εγγραφές
·         Μέλη ΔΑΕΚ με φυσική παρουσία: Δωρεάν, από €40 (Απαραίτητη προϋπόθεση την ανανέωση συνδρομής μέλους για το 2022)
·         Μέλη ΔΑΕΚ με διαδικτυακή παρουσία: €40
·         Μη μέλη-ιατροί: €60
·         Eιδικευόμενοi, νοσηλευτές/τριες €40

·            Φοιτητές ιατρικής €40 με διαδικτυακή παρουσία/Δωρεάν με φυσική παρουσία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν αποκλειστικά επαγγελματίες υγείας.

 

Μοριοδότηση
Το Συνέδριο μοριοδοτήθηκε από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο με 12 Μόρια CME.

 

Οι εγγραφές θα ανοίξουν σύντομα-μείνετε συντονισμένοι!