Φώτης Μακρής

Ιατρός Νεφρολόγος Διευθυντής Μ. Χ. Α. Μεσόγειος Π. Φαλήρου – Διευθυντής Νεφρολογικού Metropolitan Hospital

 

Εργάζεται ως:

 • Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Νεφρού Μεσόγειος Παλαιού Φαλήρου από το 2007
 • Επιστημονικός υπεύθυνος Nεφρολογικού τμήματος Nοσοκομείου Μετροπόλιταν Νέου Φαλήρου από το 2001
 • Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα από το 2001 έως και σήμερα

τηλ: 2104821031

 

Ιστορικό :

 • 2002-2007: επιστημονικός διευθυντής νεφρολογικού τμήματος και μονάδας νεφρού Γενικής κλινικής Καλλιθέας
 • 1999-2002: νεφρολόγος 6ου νοσοκομείου ΙΚΑ
 • 1999-2002: νεφρολόγος σε ιδιωτικές μονάδες νεφρού
 • 1998: υπηρεσία υπαίθρου ΚΥ Αίγινας
 • 1993-1997: λήψη ειδικότητας Νεφρολογίας στο Λαϊκό νοσοκομείο –7/11/1997 του απονεμήθηκε ο τίτλος ειδικότητας νεφρολογίας
 • 1991-1993: λήψη ειδικότητας στο παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου Ελπίς

 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: εκπληρώθηκαν 1990 έως 1991

 

Εκπαίδευση: Ιατρική σχολή Αθηνών μετά από πανελλήνιες εξετάσεις από 1983-1989,  πτυχιούχος τον Σεπτέμβριο 1989.

Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος Ιατρού: χορηγήθηκε την 6-12-1989 με την Αρ. Πρωτ. 230.925 απόφαση της ΔΥ/Νομαρχίας Πειραιά.

 

 

Επιστημονική δραστηριότητα:

 • Δημοσιεύσεις : 2 σε ξενόγλωσσα περιοδικά, 1 σε ελληνικό
 • Ανακοινώσεις: 18 σε ελληνικά συνέδρια, 14 σε διεθνή
 • 2 συμμετοχές σε στρογγυλά τραπέζια
 • Συμμετοχή σε μια κλινική δοκιμή φάση 3 ως κύριος ερευνητής
 • Εκπαίδευση GCP Ιανουάριος 2016 και 2019 (e-course NIDA Clinical trials network)
 • Κύριος ερευνητής σε μη παρεμβατικές μελέτες 2016, 2019.

Εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας 2008-2010

Εκλεγμένο Μέλος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά 2015 έως 2018.

Εκλεγμένο  Μέλος του Πειθαρχικού του Ιατρικού συλλόγου Πειραιά από 2022

 

 

 

Μέλος της επιτροπής ΚΕΣΥ (Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας) για την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικότητας Νεφρολογίας,

Στην οποία συμμετέχουν οι καθηγητές Νεφρολογίας ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, και ο υποφαινόμενος προταθείς από τους ανωτέρω .

 

Αλλες γνώσεις:

γνώστης Αγγλικής γλώσσας

χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών