Μαρία Αρσάλη

Νεφρολόγος-Παθολόγος, MD, Γενικό Nοσοκομείο Λευκωσίας 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση

1990-1996: Πτυχίο Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής
1/1998-1/2003: Απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας στην Παθολογία, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ηρακλείου Κρήτης
2/2003-2/2007: Απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας στη Νεφρολογία, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ηρακλείου Κρήτης

Επαγγελματική Εμπειρία

9/1996- 2/1997: Ασκούμενη Ιατρός , Χειρουργική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
3/1997-8/1997: Ασκούμενη Ιατρός , Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
1/1998-1/2001: Ειδικευόμενη Ιατρός , Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
1/2001-1/2003: Ειδικευόμενη Ιατρός , Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
2/2003-2/2007: Ειδικευόμενη Ιατρός , Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
2/2007-2/2010: Νεφρολόγος, Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
4/2010-7/2014: Νεφρολόγος, Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.
7/2014-Μέχρι σήμερα: Νεφρολόγος, Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Δεξιότητες

Υπολογιστές: Γνώση Windows, Office, Word.
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά