Παραχώρηση Ειδών Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού από τον ΠΙΣ

Η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων (08/05/2020) έχει παρέλθει.