Δήλωση ενδιαφέροντος για εμβολιασμό Νοσηλευτικού προσωπικού Παιδιάτρων κατά του COVID-19

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία πιο κάτω, για εμβολιασμό του νοσηλευτικού προσωπικού σας κατά του COVID-19.

Οδηγίες:

-Συμπληρώστε τα στοιχεία Παιδιάτρου στο Πρώτο Μέρος, και τα στοιχεία του Νοσηλευτικού Προσωπικού σας στο Δεύτερο Μέρος. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα δηλωθεί πρέπει να είναι αυστηρώς Νοσηλευτές, εγγεγραμμένοι στον ΠΑΣΥΝΜ, και όχι μέλη του Γραμματειακού προσωπικού σας.
-Για κάθε μέλος του νοσηλευτικού σας προσωπικού παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε ξεχωριστή φόρμα.
-Η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων έχει παρέλθει.