Τάνια Σιαχανίδου

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Υπεύθυνη Μονάδας Νεογνών Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”

Η κ. Σιαχανίδου είναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Νεογνών της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Παίδων «η Αγία Σοφία». Έχει εκπαιδευτεί στο γνωστικό της αντικείμενο στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου “St George’s”, στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως Honorary Specialist Registrar στη Νεογνολογία. Είναι αριστούχος διδάκτορας του Παν/μίου Αθηνών. Ασκεί διδακτικό έργο (από το 1995) που περιλαμβάνει προπτυχιακή εκπαίδευση και διδασκαλία σε 6 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής των ΠΜΣ «Επιστήμη Στρες και Προαγωγή Υγείας» και «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, καθώς και μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Το ερευνητικό της έργο είναι εστιασμένο στο γνωστικό αντικείμενο της Νεογνολογίας και της Παιδιατρικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις νεογνικές λοιμώξεις, στην προωρότητα και στα πεπτίδια/ορμόνες που συμμετέχουν στο νεογνικό μεταβολισμό. Έχει 80 πλήρεις δημοσιεύσεις στο διεθνή ιατρικό τύπο και 70 στον ελληνικό, και έχει δώσει περίπου 100 διαλέξεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε συνέδρια και ημερίδες, ενώ περισσότερες από 200 εργασίες της έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Δέκα έξι από τις επιστημονικές εργασίες της έχουν βραβευτεί.
Διετέλεσε γενική γραμματέας και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής, είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων, και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και μέλος της οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής πολλών συνεδρίων και ημερίδων.