Εμμανουήλ Ροηλίδης

Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας, Διευθυντής Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ

Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ιατρικής Μυκητολογίας καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παιδιατρικής Μυκητολογίας (EPMyN) και πολύ στενός συνεργάτης της PENTA. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής πολλών διεθνών βιοϊατρικών περιοδικών και συγγραφέας >660 άρθρων με αξιολόγηση από ομοτίμους και κεφαλαίων βιβλίων με >14000 αναφορές. Υπήρξε συντονιστής ή συνεργάτης σε πολλές πολυκεντρικές ή πολυεθνικές μελέτες.