Εμμανουήλ Γαλανάκης

Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Μανώλης Γαλανάκης, MD PhD(Phil), Καθηγητής Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής, ΠαΓΝΗρακλείου. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων».
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και της Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σπούδασε Θεολογία στο ΕΚΠΑ. Διδακτορική Διατριβή στην Ιατρική (Κοινωνική Παιδιατρική) και στη Φιλοσοφία (Ηθική). Παρακολούθησε και δίδαξε σε Ιδρύματα της αλλοδαπής.
Έχει εστιάσει στην προαγωγή της υγείας παιδιών ευαίσθητων πληθυσμών, διδάξει Παιδιατρική, Λοιμώξεις και Ιατρική Ηθική, καθοδηγήσει νεότερους συναδέλφους, οργανώσει συνέδρια και σεμινάρια, συγγράψει μελέτες και βιβλία και ερευνήσει στο πεδίο των λοιμώξεων, την ανταπόκριση του ξενιστή, το ιατρικώς ανώφελο και την ηθική των μεταδοτικών νοσημάτων. Έχει υπηρετήσει σε οργανισμούς και επιτροπές, ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών, πολυκεντρικές μελέτες και σε Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων θέσεων στα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων.