Νίκη Ιεροδιακόνου

Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικής, Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ΟΚΥπΥ, Επιστημονική Υπεύθυνη Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, Διευθύντρια του Τμήματος Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων (Τ.Ε.Ν.Ε) στο ΝΑΜ ΙΙΙ και Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών για παιδιά και έφηβους (ΚΕ.Π.Α.Δ.Δ) στο ΝΑΜ ΙΙΙ

Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή της Βιέννης και εξειδικεύτηκε στην Παιδοψυχιατρική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Έχει παρακολουθήσει το πενταετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων της Κυπριακής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας και το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία/Οικογενειακή Θεραπεία του Συστημικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Έλαβε επιπλέον εξειδίκευση στον τομέα των διατροφικών διαταραχών μέσα από διετή εκπαίδευση από την εξειδικευμένη ομάδα του Kings Hospital Maudsley EatingDisorder Team, UK, ενώ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την εφαρμογή των συγκεκριμένων θεραπευτικών προγραμμάτων στο Maudsley στο Λονδίνο, από τη συγκεκριμένη ομάδα. 

 

Από το 1999 εργάζεται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Αρχικά ως Επιστημονική Συντονίστρια της Διασυνδετικής – Συμβουλευτικής Παιδοψυχιατρικής στο ΝΑΜ ΙΙΙ. Από το 2012 είναι υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών για Παιδιά και Έφηβους που επίσης στεγάζεται στο ΝΑΜ ΙΙΙ και από 2018 εργάζεται και ως Διευθύντρια του Τ.Ε.Ν.Ε.