Αναστασία Βαρβαρήγου

Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας, Επιστημονικά Υπεύθυνη Α’ και Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής και Κλινικής COVID-19, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, Ρίο

 

Η Αναστασία Βαρβαρήγου είναι καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πάτρας από το 2010. Ως Λέκτορας Παιδιατρικής και Νεογνολογίας το 1990 οργάνωσε το Τμήμα Φυσιολογικών Νεογνών ,  την Αίθουσα Ανάνηψης του Μαιευτηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και το Ιατρείο Παρακολούθησης των Υψηλού  Κινδύνου Νεογνών της Πανεπιστημιακής  Παιδιατρικής Κλινικής, ενώ εργαζόταν ως Νεογνολόγος στην Εντατική μονάδα Νεογνών από το 1989 έως το 2011 ( Υπεύθυνη Λειτουργίας ΜΕΝΝ 2009-2011). Από το 2011 έως σήμερα, ανέλαβε ως Επιστημονικά Υπεύθυνη την λειτουργία της Α΄,και  Β’ Πανεπιστημιακής  Παιδιατρικής Κλινικής, και της Παιδιατρικής COVID από το 2019.

Η Αναστασία Βαρβαρήγου εκτός από το Κλινικό έργο έχει πλούσιο ερευνητικό έργο, με περισσότερες από 72 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε τουλάχιστον 100 διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής από τον Φεβρουάριο 2020 και μέλος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών. Είναι υπεύθυνη της εξεταστικής Επιτροπής του ΔΟΑΤΑΠ για την Παιδιατρική, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων για την Εξειδίκευση στη Νεογνολογία (Υπουργείο Υγείας), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου τίτλων του εξωτερικού  Εξειδίκευσης στη Νεογνολογία ( Υπουργείο Υγείας) και Πρόεδρος της Επιτροπής για την Μονάδων Εντατικής νοσηλείας (ΜΕΝΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)