Αδάμος Χατζηπαναγής

Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δ/ντής Παιδιατρικής

 

Ο παιδίατρος Αδάμος Χατζηπαναγής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λάρνακας και Ιατρικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Λάρνακας.

 

Λαμβάνει μέρος σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Αυτή τη περίοδο λαμβάνει μέρος σε τρία προγράμματα που σχετίζονται με τα εμβόλια και είναι τα εξής:

  1. Immuhubs: Innovative immunization hubs
  2. River: Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region
  3. Vaccelerate: Clinical research network for the coordination & execution of COVID-19 vaccine trials

 

Ήταν συντονιστής για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του προγράμματος Horizon 2020 με τίτλο «Αξιολόγηση μοντέλων υγείας του παιδιού».

 

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων και έχει δώσει ομιλίες σε πολλά διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια.

Έχει εκδώσει σειρά βιβλίων για γονείς, όπως το βιβλίο «Παιδιατρική για όλους». Σημαντικό επίτευγμα είναι το βιβλίο European Mastercourse in Paediatrics, το οποίο απευθύνεται στους παιδιάτρους της Ευρώπης, στο οποίο είναι συγγραφέας και επιμελητής έκδοσης.

 

Από το Δεκέμβριο του 2018 είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

 

Εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς όπως European Center for Disease Control (ECDC), European medicine Agency (EMA), World Health Organization (WHO) κτλ.